fbpx

Mengenal Zaid Bin Haritsah, Pahlawan Perang Mu’tah

Reading Time: < 1 minute

Sejarah Islam mengenal banyak pahlawan. Salah satunya adalah Zaid bin Haritsah.
Berasal dari budak yang diperjualbelikan, Zaid bin Haritsah menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW.  Namun dalam Islam status anak angkat tak mengubah nasabnya.
“Karena itu, awalnya orang-orang memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, tapi berubah menjadi Zaid bin Haritsah. Kendati demikian, kedudukannya di mata Nabi SAW tetaplah mulia.

Zaid bin Haritsah lahir tahun 47 sebelum hijrah – wafat 8 H (629, usia 55)adalah sahabat Nabi Muhammad dan di antara pemeluk Islam yang paling awal dari kalangan bekas budak Nabi Muhammad. Dia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan dalam Alquran  yaitu di Surah al-Ahzab ayat 37

Allah Ta’ala berfirman: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” QS. Al-Ahzab: Ayat 37).

Zaid menjadi sahabat serta pelayan yang setia Nabi Muhammad. Ia menikah dengan Ummi Ayman dan memiliki putra yang bernama Usamah bin Zaid bin Haritsah. Ia mengikuti hijrah ke Madinah serta mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Dalam Pertempuran Mu’tah, ia diangkat sebagai panglima perang dan dalam pertempuran inilah, ia wafat.


Subscribe Sekarang

Dapatkan beragam artikel ibadah umroh, haji dan seputar dunia Islam langsung melalui email Anda. Subscribe sekarang dan raih kesuksesan bersama kami!

Loading

Subscribe Web Toyib Travel untuk dapatkan informasi, tips, dan insight menarik soal ibadah umroh dan haji.

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open

sms      call    whatsapp